TIL FORSIDEN
              
Bebyggelsens stueetage er hævet 1,5 meter over det fremtidige gadeniveau, og mødet med terræn er disponeret således, at der skabes de bedst tænkelige muligheder for at imødekomme behovet for privathed, offentlighed og mødet mellem menneske. 
 
Langs karréens inderste kant er der formet mere afskærmende arealer. En serie af grønne plateauer skaber læ og rum til fælles faciliteter.
 
Der skabes sammenhæng med ØsterBOs eksisterende bebyggelse og den aktivitetsmæssige synergieffekt, der kan opstå bl.a. via stier.
 
Ved havnepromenaden kan bylivet udfolde sig.
 
WordPress plugin

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØsterBO, Treschowsgade 4, 7100 Vejle www.osterBO.dk udlejning@osterbo.dk